• Gói kích cầu của Thủ tướng Shizo Abe đã có tác dụng ?

  Hình như gói kích cầu 27.000 tỷ Yên của Thủ tướng Nhật Bản đã có tác dụng tác động mạnh lên đồng Yên Nhật vào sáng sớm ngày hôm nay  5h30 AM 28/7/2016

  Cùng chờ xem những tác động tiếp theo khi tin CPI của năm và lãi suất thử nghiệm. • ADDRESS

  Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  EMAIL

  info@CafeFX.vn

  TELEPHONE

  +84 939 516 161

  MOBILE

  +84 939 516 161