Mức hỗ trợ và kháng cự động

Post by

Cách khác để sử dụng đường trung bình di động di động là xem chúng như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Chúng ta gọi là biến động bởi vì nó không giống như các đường ngang hỗ trợ, kháng cự truyền thống. Nó biến đổi phụ thuộc vào dao động của giá.


Có rất nhiều nhà giao dịch dùng đường trung bình di động như mức hỗ trợ và kháng cự. Họ sẽ mua khi giá giảm và chạm đường trung bình hoặc bán nếu giá tăng và chạm đường trung bình.

Đây là ví dụ đối với gặp GBP/USD biểu đồ 15 phút và sử dụng EMA 50. Hãy xem giá di chuyển tại các điểm hỗ trợ và kháng cự động.Mỗi điểm va chạm của giá với EMA 50 đều tạo thành một điểm kháng cự và giá đi xuống. Một điều bạn nên ghi nhớ rằng đây chỉ là các đường hỗ trợ và kháng cự bình thường. Có nghĩa là giá sẽ không luôn luôn hoàn toàn đi xuống từ điểm chạm với đường trung bình. Đôi lúc nó sẽ dừng 1 chút và vẫn tiếp tục đúng xu hướng của nó.

Cũng có khi giá sẽ bật qua hoàn toàn. Nhà giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bình, và chỉ mua hoặc bán khi giá ở khoảng giữa của hai đường trung bình đó. Hãy xem biểu đồ GBP/USD 15 phút dưới đây nhưng lần này chúng ta sử dụng EMA 10 và 20.Từ hình trên, bạn thấy rằng giá đi qua nhẹ đường EMA 10 một vài pips, sau đó bắt đầu đi xuống. Cũng như đối với các đường hỗ trợ và kháng cự khác, đường trung bình được xem xét như một khu vực, một vùng của cạnh tranh mua và bán, ta có thể coi là vùng hỗ trợ hay kháng cự.

Phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự động

Bây giờ bạn đã biết rằng đường trung bình di động có khả năng đóng vai trò của hỗ trợ và kháng cự. Kết hợp nhiều đường, bạn sẽ có một vùng kháng cự và hỗ trợ. Nhưng bạn lưu ý rằng chúng có thể bị phá vỡ, cũng như bất kỳ mức hỗ trợ và kháng cự nào.

Hãy xem ví dụ của cặp GBP/USD biểu đồ 15 phút với đường EMA 50.Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy rằng EMA 50 đã tạo ra một mức kháng cự mạnh mẽ, giá liên tục bị đẩy xuống.

Tuy nhiên, như ta đánh dấu trong hộp màu đỏ, giá cuối cùng đã phá vỡ và bắn lên trên.  Sau đó giá đã quay lại và chạm đường EMA 50 lần nữa, giờ đây, nó đã trở thành một mức hỗ trợ mạnh.

Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bình di động là nó luôn thay đổi, do đó bạn chỉ cần theo dõi diễn biến hiện tại mà không phải tìm lại các mức hỗ trợ hay kháng cự trong quá khứ.

Tài liệu tham khảo từ internet


Blog, Updated at: 15:12