• Phân tích chiến lược cặp EUR / USD phiên Mỹ ngày 28/7/2016

  Phân tích chiến lược cặp EUR / USD phiên Mỹ ngày 28/7/2016

  Xu hướng tăng
  Mục tiêu 1: 1.113
  Mục tiêu 2: 1.116
  Nếu phá vỡ 1.105 sẽ về 1.099


 • ADDRESS

  Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  EMAIL

  info@CafeFX.vn

  TELEPHONE

  +84 939 516 161

  MOBILE

  +84 939 516 161