• Phân tích chiến lược cặp XAU / USD phiên Mỹ ngày 28/7/2016

  Phân tích chiến lược cặp XAU / USD phiên Mỹ ngày 28/7/2016


  Xu hướng tăng
  Mục tiêu 1: 1345
  Mục tiêu 2: 1351
  Nếu phá vỡ 1335 sẽ về 1329


 • ADDRESS

  Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  EMAIL

  info@CafeFX.vn

  TELEPHONE

  +84 939 516 161

  MOBILE

  +84 939 516 161