3 Nguyên tắc chính và các đường hướng dẫn dắt

Post by

Như bạn có thể đoán, chiều khóa của việc sử dụng lý thuyết sóng Elliot trong giao dịch là có thể xác định chính xác các sóng.
Bằng cách phát triển cách nhận biết làn sóng thị trường, bạn sẽ có thể tìm ra phe của thị trường đang hướng về mua hoặc bán.

Đây là 3 nguyên tắc chính không thể phá vỡ để xác định sóng. Do đó trước khi đặt lý thuyết sóng Elliott vào giao dịch của bạn, bạn phải ghi chú các nguyên tắc dưới.

Nhận biết dạng sóng không chính xác có thể dẫn đến hậu quả to lớn cho tài khoản của bạn.

3 Nguyên tắc chính của lý thuyết sóng Elliott


  • Nguyên tắc số 1: Sóng thứ 3 không bao giờ là sóng xung lực ngắn nhất.
  • Nguyên tắc số 2: Sóng thứ 2 không bao giờ xa hơn điểm đầu của sóng thứ 1
  • Nguyên tắc số 3: Sóng thứ 4 không bao giờ đi vào biên độ giá của sóng thứ 1.
  • Tiếp theo là các đường hướng dẫn dắt bạn có thể nhận biết sóng chính xác. Không giống như 3 nguyên tắc chính, các đường hướng này có thể bị phá vỡ.


Đôi khi sóng thứ 5 không di chuyển vượt ra ngoài biên độ của sóng thứ 3. Điều này được gọi là cắt ngắn.

  • Sóng thứ 5 thường song song với đường nối điểm bắt đầu của sóng 3 và sóng 5.
  • Sóng thứ 3 có xu hướng rất dài, rõ nét và mở rộng.
  • Sóng thứ 2 và 4 thường bật từ mức Fibonacci thoái lui.
Tài liệu tham khảo từ internet


Blog, Updated at: 21:17