Cách tính Pivot Point

Post by

Pivot Point và các mức support, resistance đi cùng với nó được tính bằng cách sử dụng giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Thị trường Forex là thị trường 24h, và hầu hết các nhà giao dịch sử dụng giờ đóng cửa là 4h chiều ngày hôm trước theo giờ New York ( 4:00pm EST).

Công thức tính Pivot Point như sau :

Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3

Các mức Support và Resistance được tính theo Pivot Point như sau :

Mức Support và Resistance thứ nhất :

First support (S1) = (2*PP) – High

First resistance (R1) = (2*PP) – Low

Mức Support và Resistance thứ hai :

Second support (S2) = PP – (High – Low)

Second resistance (R2) = PP + (High – Low)

Bạn đang lo lắng vì quá nhiều công thức ? Đừng lo lắng. Maxi Forex cung cấp phần mềm online có thể giúp bạn tính các mức này. Nếu bạn cần tính Pivot Point và các mức Support , Resistance của cặp tiền nào đó, bạn có thể vào mục Công cụ trên website http://www.maxi-forex.com/917/tinh-pivot/ , sau đó nhập các mức high, low, và close của mỗi cặp tiền, chúng tôi tính giúp bạn.

Với các thành viên cấp 2 của Maxi Forex, chúng tôi cung cấp thêm cho các bạn công cụ tính Pivot tự động. Công cụ này sẽ tự động tính và vẽ các mức Pivot, Support và Resistance vào biểu đồ trên phần mềm Meta Trader của bạn.Blog, Updated at: 19:27