Chiến thuật giao dịch cơ bản #7 : Đường MACD cắt nhau

Post by

Giao dịch với đường chỉ dẫn MACD được các trader sử dụng phổ biến trong Forex. Bạn hãy xem qua cách sử dụng rất cơ bản của đường chỉ dẫn MACD trong giao dịch Forex.

Chúng ta sẽ sử dụng đường chỉ dẫn MACD với các thông số cài đặt chuẩn : 12, 26, 9.


Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ
Nguyên tắc vào lệnh : khi hai đường MACD cắt nhau thì mở giao dịch (hoặc đợi nến hiện tại đóng cửa rồi mới vào lệnh).

Nguyên tắc đóng lệnh : khi hai đường MACD cắt nhau lần nữa.Ưu điểm : sử dụng rất đơn giản và có thể cho bạn các cơ hội giao dịch có lợi nhuận tốt. Các trader có thể thay đổi các thông số cho MACD dựa theo cặp tiền và khung thời gian sử dụng. VD : bạn có thể thử kiểm tra các thông số cho MACD như : USD/CHF MACD (04, 07, 16), EUR/USD MACD (02, 03, 20), GBP/USD MACD (02, 03, 04) cho các khung thời gian khác nhau.

Khuyết điểm : một lần nữa bạn sẽ phải ngồi và theo dõi liên tục. MACD ít hữu dụng khi thị trường không xu hướng (sideway). Đường chỉ dẫn này cũng không bao giờ  sử dụng riêng lẻ mà thường kết hợp với các đường chỉ dẫn khác.

Download đường chỉ dẫn MACD tại đây : download

Tài liệu tổng hợp từ internet


Blog, Updated at: 09:54