Chiến thuật giao dịch cơ bản #9 : Kênh xu hướng ngang

Post by

Sử dụng một kênh xu hướng nằm ngang với giới hạn kênh là các mức hỗ trợ/kháng cự theo các đỉnh và đáy lặp đi lặp lại trước đó.  Lệnh vào thị trường được thực hiện khi kênh bị phá vỡ.


Chiến thuật giao dịch này không cần đến các công cụ khác và có thể áp dụng cho mọi cặp tiền, mọi khung thời gian khi giá giao động sideway trong một phạm vi nhỏ.

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ

Nguyên tắc vào lệnh : khi thị trường sideway, dựa vào các đỉnh và đáy trên đồ thị để vẽ 02 đường kháng cự và hỗ trợ. Khi giá phá thủng một trong hai đường và candle hiện tại đóng bên ngoài đường kênh thì thực hiện mở giao dịch buy/sell theo hướng phá thủng kênh. (Nếu giá phá thủng đường kênh nhưng không đóng bên ngoài đường kênh thì xóa bỏ đường kháng cự/hỗ trợ đã vẽ trước đó và vẽ lại đường khác theo đỉnh/đáy mới).

Nguyên tắc đóng lệnh : không đặt, tuy nhiên thường khi giá phá vỡ kênh sẽ đi một đoạn bằng độ rộng của kênh.Ưu điểm : rất đơn giản và cực kỳ hữu hiệu. System này có thể mang lại lợi nhuận cho bạn trong hầu hết các giao dịch, nếu muốn thu lợi nhanh thì trader thường đóng ngay candle đầu tiên sau khi mở giao dịch.

Khuyết điểm : Những lệnh gần với đường kênh rất dễ bị vào lệnh bởi các biến động giá đột ngột tại các mức hỗ trợ/ kháng cự trước khi sự phá vỡ kênh thực sự xảy ra.

Tài liệu tổng hợp từ internet


Blog, Updated at: 10:00