Giới thiệu về Pivot Point

Post by

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng pivot points để tìm ra những mức hỗ trợ (support) và kháng cự ( resistance) quan trọng. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản như sau: pivot point và các mức support/resistance của nó là các khu vực mà tại đó, hướng di chuyển của giá có thể sẽ thay đổi.


Pivot points được sử dụng rất hiệu quả cho các nhà giao dịch ngắn hạn, những người luôn tìm kiếm các cơ hội trên từng bước biến động nhỏ của thị trường.

Pivot points được sử dụng cho cả 2 cách chơi : bật trở lại sau khi chạm các ngưỡng cản (rang-bound) và phá vỡ mức cản (breakout). Các nhà giao dịch theo trường phái rang-bound sử dụng pivot points để tìm ra các điểm đảo chiều. Các nhà giao dịch theo trường phái breakout sử dụng pivot points để nhận diện những mức then chốt mà một khi mức này bị phá vỡ, sẽ có một sự “bùng nổ” xảy ra trên thị trường.

Dưới đây là ví dụ về pivot points được vẽ trên biểu đồ Eur/Usd , khung thời gian 1 giờBlog, Updated at: 19:24