Mô hình giá Harmonic

Post by

Bây giờ bạn đã có kiến thức về các mô hình biểu đồ cơ bản, đây là lúc chúng ta tiếp tục nâng cấp một vài công cụ cao cấp hơn cho kho vũ khí giao dịch của bạn.
Trong bài học này, chúng ta sẽ nhìn vào các mô hình giá harmonic. Những kỹ thuật này hơi khó nắm bắt một chút nhưng một khi bạn đã nhận ra được cách tổ chức, nó có thể mang đến những lợi nhuận rất tuyệt!

Ý tưởng của những mô hình này là giúp bạn nhận biết được khả năng thoái lui của xu hướng hiện tại. Trong thực tế, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ khác mà ta đã nghiên cứu, là Fibonacci thoái lui và mở rộng.

Kết hợp các cộng cụ hữu ích này để nhận biết được mô hình harmoni, chúng ta sẽ có thể phân biệt các khu vực tiềm năng đối với sự mở rộng của xu hướng tổng thể.

Trong những bài học tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về các mô hình giá Harmonic sau:

  • Mô hình ABCD
  • Mô hình Three – Drive
  • Mô hình Gartley
  • Mô hình Cua
  • Mô hình Dơi
  • Mô hình Bướm

Waa, thật nhiều thứ phải tìm hiểu phải không?

Nhưng đừng lo lắng, một khi bạn biết được ý nghĩa của chúng, nó sẽ dễ dàng như đếm 1 2 3 vậy. chúng ta sẽ bắt đầu với mô hình cơ bản là ABCD và Three-drive trước khi di chuyển tiếp đến Gartley và các mô hình động vật.

Sau khi học về chúng, chúng ta sẽ xem xét công cụ nào bạn trong giao dịch để thành công.

Đối với tất cả các mô hình Harmonic, mấu chốt là chờ đợi toàn bộ mô hình hoàn tất trước khi vào lệnh giao dịch. Chúng ta sẽ nói đến điều đó sau, nào bắt đầu thôi!

Tài liệu tham khảo từ internet


Blog, Updated at: 21:35