Mô hình sóng 5-3

Post by

Ông Elliott đã chỉ ra rằng thị trường có xu hướng di chuyển trong cái mà ông gọi là mô hình sóng 5-3.Mô hình 5 sóng đầu được gọi là sóng xung lực.

Mô hình 3 sóng sau được gọi là sóng điều chỉnh.

Trong mô hình này, sóng 1, 3, 5 có tính vận động, có nghĩa chúng di chuyển cùng với toàn bộ sóng, trong khi đó sóng 2, 4 có tính điều chỉnh.

Đầu tiên hãy xem mô hình 5 sóng xung lưc với hình vẽ bên dưới:Nếu bạn còn thấy chưa rõ ràng, vậy ta sẽ thêm 1 chút màu sắc nhé:


Giờ đây bạn có thể nhận thấy 5 sóng tương ứng với một màu. Và đây là mô tả ngắn gọn về mỗi sóng.

Chúng ta sẽ sử dụng cổ phiếu để minh họa vì đó là cái mà ông Elliott đã sử dụng. Nó có thể dễ dàng áp dụng cho tiền tệ, trái phiếu, vàng, dầu,… Điều quan trọng là lý thuyết sóng Elliott có thể áp dụng cho thị trường ngoại hối.

Sóng thứ nhất

Thị trường chứng khoán tăng điểm trong khoảng thời gian đầu, do tâm lý của số lượng nhà đầu tư cho rằng giá cổ phiếu đã rẻ và là lúc thích hợp để mua vào. Điều này làm cho giá tăng.

Sóng thứ hai

Tại thời điểm này, 1 phần các nhà đầu tư mua vào tin rằng cổ phiếu đã tăng vượt mức giá trị của nó và quyết định chốt lời. điều này khiến các cổ phiếu giảm điểm. Tuy nhiên, nó sẽ không giảm xuống dưới mức trước đó do nhiều nhà đầu tư còn đang do dự chờ đợi một mức điểm tốt hơn.

Sóng thứ ba

Đây thường là sóng dài nhất và mạnh nhất. Cổ phiếu đã bắt gặp sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư . Ngày càng nhiều người tìm hiểu và muốn mua nó. Điều này làm giá cổ phiếu cao hơn. Làn sóng này thường mạnh và vượt cao hơn điểm cuối của sóng thứ nhất.

Sóng thứ tư

Nhà đầu tư chốt lời bởi vì cổ phiếu được cân nhắc là đã cao trở lại. Sóng này có xu hướng yếu bởi vì nhiều người vẫn kỳ vọng giá cổ phiểu còn tiếp tục tăng và chờ đợi để có điểm chốt lời tốt hơn.

Sóng thứ năm

Đây là điểm mà hầu hết mọi người đều kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu này khiến nó trở thành cổ phiếu hấp dẫn. Các nhà đầu tư bắt đầu ồ ạt mua theo tâm lý đám đông, không để ý đến những khuyến cáo của các chuyên gia phân tích. Điều này làm cổ phiếu vượt quá giá trị thực của nó.

Sóng xung lực mở rộng

Một điều mà bạn cần phải biết về lý thuyết sóng Elliott là một trong 3 sóng xung lực sẽ luôn luôn được mở rộng. Đơn giản là sẽ luôn có một sóng dài hơn hai sóng còn lại.

Theo Elliott, thường sóng thứ năm sẽ được mở rộng. Tuy nhiên, theo thời gian nó đã thay đổi và rất nhiều người bắt đầu cho là sống thứ 3 là một sóng mở rộng.

Tài liệu sưu tầm từ internet


Blog, Updated at: 20:49