• Nhận định cặp AUD / USD ngày 2/8/2016

  Nhận định chiến lược giao dịch cặp AUD / USD ngày 2/8/2016

  Xu hướng giảm
  Mục tiêu 1: 0.744
  Mục tiêu 2: 0.734
  Mục tiêu 3: 0.717


 • ADDRESS

  Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  EMAIL

  info@CafeFX.vn

  TELEPHONE

  +84 939 516 161

  MOBILE

  +84 939 516 161