• Trading Divergences – Giao dịch phân kỳ

  Giao dịch theo phân kỳ là một cách tuyệt vời để nhận ra dấu hiệu đảo chiều của thị trường.


  Chúng ta sẽ từng bước đi qua các phần kiến thức sau :

  1. Giao dịch phân kỳ

  2. Phân kỳ bình thường

  3. Phân kỳ ẩn

  4. Cách giao dịch Phân kỳ

  5. Những thủ thuật giao dịch phân kỳ

  6. 9 nguyên tắc giao dịch phân kỳ

  7. Tổng kết Giao dịch phân kỳ


 • ADDRESS

  Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  EMAIL

  info@CafeFX.vn

  TELEPHONE

  +84 939 516 161

  MOBILE

  +84 939 516 161