Chương trình dã ngoại, từ thiện gắng kết tình thân

Post by


Câu lạc bộ không những là nơi giao lưu, học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm trong đầu tư tài chính, đào tạo trader. Mà chúng tôi còn mong muốn tạo nên một cộng đồng gắng bó với nhau từ công việc đến đời sống.
Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các chuyến dã ngoại gắng kết tình thân, tình đoàn kết giữa những thành viên. Và tổ chức các chương trình từ thiện nhằm hỗ trợ những cuộc đời không được may mắn.

Một số hình ảnh hoạt động của chương trình dã ngoại, từ thiện gắng kết tình thân:

Blog, Updated at: 12:57