Chương trình trade Live Forex và Binary Option cùng các hội viên CLB

Post by


Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ. Bất kỳ vấn đề nào cũng vậy. Cho nên Câu lạc bộ CafeFX thường xuyên tổ chức các buổi trade live forex cũng như Binary Option để các thành viên câu lạc bộ cùng nhau chia sẽ trực tiếp những vấn đề gặp phải cũng như giải quyết các vấn đề trong quá trình trade của mình.

Một số hình ảnh Chương trình trade Live Forex và binary option :Blog, Updated at: 11:02