ICO coin là gì?

Post by


ICO coin là gì?

ICO coin là một khái niệm mới nổi lên trong thời gian gần đây về các dự án crowdfunding (huy động tài chính) trong cryptocurrency và các ngành công nghiệp Blockchain.

ICO là viết tắt của Initial Coin Offering, có nơi ghi là Initial Cryptocurrency Offering. Đó là một dạng trái phiếu, đôi khi được gọi là "crowdsale", khi một công ty phát hành cryptocurrency riêng của mình với mục đích tài trợ. Nó thường phát hành một số lượng nhất định mật mã và sau đó bán những mật mã này cho đối tượng mục tiêu của nó, thường để đổi lấy Bitcoins, nhưng cũng có thể là tiền.

Kết quả là, công ty huy động được vốn để tài trợ cho việc phát triển sản phẩm và các thành viên sẽ nhận được cổ phiếu mật mã bí mật của họ. Thêm vào đó, họ có quyền sở hữu hoàn toàn các cổ phần này.

ICO coin là gì?


Blog, Updated at: 11:24