Gói kích cầu của Thủ tướng Shizo Abe đã có tác dụng ?

Post by

Hình như gói kích cầu 27.000 tỷ Yên của Thủ tướng Nhật Bản đã có tác dụng tác động mạnh lên đồng Yên Nhật vào sáng sớm ngày hôm nay  5h30 AM 28/7/2016

Cùng chờ xem những tác động tiếp theo khi tin CPI của năm và lãi suất thử nghiệm.
Blog, Updated at: 06:20