Tổng kết : Đường trung bình di động

Post by

Có rất nhiều dạng đường trung bình di động. Hai dạng phổ biến nhất là đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ.

Đường trung bình di động đơn giản là dạng đơn giản nhất của đường trung bình di độn, nhưng lại dễ có đột biến.Đường trung bình di động hàm mũ đặt nặng hơn về giá hiện tại, có nghĩa nó chú trọng hơn về hoạt động của nhà giao dịch tại thời điểm đó.
Đường trung bình di động đơn giản di chuyển mượt mà hơn so với đường trung bình di động hàm mũ.
Đường trung bình di động đơn giản chu kỳ lâu hơn thì mượt hơn chu kỳ ngắn.
Sử dụng đường trung bình di động hàm mũ có thể giúp bạn tìm ra xu hướng sớm hơn, nhưng dễ bị tín hiệu giả.
Đường trung bình di động càng mượt thì phản ứng với giá càng chậm, nhưng nó sẽ giúp bạn thoát khỏi sự đột biến hoặc tín hiệu giả. Tuy nhiên, bởi vì sự phản ứng chậm chạp, chúng có thể làm bạn bỏ lỡ cơ hội tốt.
Bạn có thể sử dụng đường trung bình di động để giúp xác định xu hướng, khi nào vào lệnh và khi nào thì xu hướng kết thúc.
Đường trung bình di động có thể dùng như mức hỗ trợ và kháng cự động.
Một trong những cách tốt nhất để sử dụng đường trung bình di động là vẽ nhiều dạng và bạn có thể xem cả sự di chuyển dài hạn và ngắn hạn.
Nhớ rằng, sử dụng đường trung bình di động rất dễ. Điều khó nhất là ở quyết định của người sử dụng!

Đó là tại sao bạn nên cố gắng tìm ra cách thức giao dịch hợp với bạn nhất. Bạn có thể dùng chúng như xác định xu hướng, hoặc như mức hỗ trợ, kháng cự động. Dù bạn chọn thế nào, hãy chắc rằng bạn hiểu nó và kiểm tra xem nó có phù hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn?


Blog, Updated at: 15:19