Tổng kết về nến Nhật trong forex

Post by


  • Nếu giá đóng cửa ở trên giá mở của, thì nến rỗng (thường được thể hiện là trắng)
  • Nếu giá đóng cửa dưới giá mở cửa, thì nến được tô màu ( thường là đen)
  • Phần rỗng hoặc phần được tô màu của nến gọi là phần thân nến.
  • Đường kẻ trên và dưới thân nến thể hiện biên độ giá cao thấp và được gọi là bóng nến.
  • Đỉnh của bóng nến phía trên là giá cao nhất
  • Đáy của bóng nến phía dưới là giá thấp nhất


Một thân nến dài thể hiện lực mua hoặc bán mạnh mẽ. Thân nến càng dài áp lực mua hoặc bán càng mãnh liệt.

Thân nến ngắn thể hiện lực mua bán yếu hơn.

Bóng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao.

Bóng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp.

Có rất nhiều dạng mô hình nến, nhưng chúng có thể được phân loại với số lượng “bar” tạo nên mô hình nến. Dạng nến đơn, đôi, hoặc ba. Hầu hết các mô hình nến được chia như sau :
Số lượng barMô hình nến
ĐơnSpinning Tops, Dojis, Marubozu, Inverted Hammer, Hanging Man, Shooting Star
ĐôiBullish and Bearish Engulfing, Tweezer Tops and Bottoms
BaMorning and Evening Stars, Threee Black Crows and Three White Soldiers, Three Inside Up and Down

Kết hợp phân tích nến với mức hỗ trợ và kháng cự để có kết quả tốt nhất.

Và hãy nhớ là, không phải cứ xuất hiện mô hình nến gợi ý đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thì nó chắc chắn sẽ xảy ra! Bạn cần phải luôn xem xét hoàn cảnh thị trường và biến động của giá.

Đây là thị trường giao dịch ngoại hối và không có gì là chắc chắn cả!

Tài liệu sưu tầm từ internet


Blog, Updated at: 10:32