Xu hướng GBP/USD FOMC 27/7/2016

Post by

Nhận định cặp GBP/USD FOMC 27/7/2016 xu hướng tăng. Mục tiêu 220 pip như hình dưới:

Xu hướng GBP/USD FOMC 27/7/2016Blog, Updated at: 23:51