Cách đo lường biến động

Post by

Volatility (biến động) là chỉ số chúng ta có thể sử dụng để tìm ra cơ hội giao dịch breakout tốt.


Volatility đo lường sự trồi sụt giá trên một khoảng thời gian và thông tin này được sử dụng để phát hiện breakout.

Có một vài indicators dưới đây có thể giúp bạn đo sự biến động :

1. Moving Average :

Moving Average có lẽ là indicator thông dụng nhất mà các nhà giao dịch thường sử dụng, cho dù nó là một indicator đơn giản, nó vẫn cung cấp được những thông số đáng giá.

Moving Average đo sự di chuyển trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian X, với X là khoảng thời gian bạn có thể chọn theo ý bạn.

Ví dụ, nếu bạn sử dụng 1 đường dịch chuyển trung bình 20 –SMA 20 trên biểu đồ ngày, nó sẽ cho bạn thấy sự dịch chuyển trung bình của 20 ngày trước đó.

Có nhiều loại moving averages khác như exponential và weighted, nhưng trong mục tiêu của bài học này, chúng ta sẽ không đi vào chi tiết các loại đường moving averages.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Moving Averages bạn có thể tìm đọc tại bài học về Moving Average2. Bollinger Bands

Bollinger bands là công cụ tuyệt vời để đo lường sự biến động bởi vì nó được tạo ra chính xác là để làm chuyện đó.

Bollinger bands đơn giản là 2 đường lệnh chuẩn trên và dưới đường Moving Average trong một khoảng thời gian X.

Vì thế, nếu chúng ta đặt X = 20, chúng ta sẽ có 1 đường SMA 20 và 2 đường khác. Một đường được vẽ ra với độ lệnh chuẩn +2 nằm trên và một đường được vẽ ra với độ lệch chuẩn -2 nằm dưới.

Khi dải Bollinger thu hẹp, nó cho chúng ta biết volatility thấp.

Khi dải Bollinger mở rộng, nó cho chúng ta biết volitilaty cao.

Để tìm hiểu thêm về Bollinger bands, bạn có thể xem tại bài học về Bollinger bands.

3. Average True Range (ATR)

Indicator cuối cùng trong danh sách này là ATR

ATR là công cụ tuyệt vời để đo volatility vì nó cho chúng ta biết biên độ giao dịch trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian X, với X là khoảng thời gian bạn muốn đặt.

Vì thế, nếu bạn đặt ATR = 20 trên biểu đồ ngày, nó sẽ cho bạn biết biên độ giao động trung bình trong 20 ngày trước đó.

Khi ATR xuống thấp, đó là thông báo Volatility đang giảm thấp. Khi ATR tăng cao, chúng ta biết rằng Volatility đang lên cao.Blog, Updated at: 15:50