Chiến thuật giao dịch cơ bản #8 : Đường EMA bị phá vỡ

Post by

Các nhà đầu tư thường hay thử nghiệm EMA với các thông số khác nhau, điều đó thật sự đem lại nhiều điều ngạc nhiên và lý thú. Sau đây là một chiến thuật giao dịch đơn giản dựa trên đường chỉ dẫn EMA 50.


Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 90 phút hoặc 3 giờ.
Công cụ : EMA 50.

Nguyên tắc vào lệnh : theo dõi một candlestick cắt qua đường EMA 50 và cuối cùng có giá đóng cửa ở bên trên EMA 50 (thời điểm vào lệnh Buy) hoặc cuối cùng có giá đóng cửa bên dưới đường EMA 50 (thời điểm vào lệnh Sell).

Nguyên tắc đóng lệnh : không đặt.

Đặt “Stop loss” : 15 pips dưới đường EMA 50.Blog, Updated at: 09:57