Chiến thuật giao dịch cơ bản #6 : Sử dụng 02 Stochastic

Post by

Bằng cách phân tích bằng 02 Stochastic chúng ta có độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ một điều là với mỗi công cụ Forex được thêm vào có thể dẫn đến sự phức tạp cho bạn, và sự phức tạp không phải luôn luôn tốt.


  • Cặp tiền : bất kỳ
  • Khung thời gian : H1, D1
  • Công cụ : Stochastic (21, 9, 9) và Stochastic (9, 3, 3).


Nguyên tắc vào lệnh : khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau – vào lệnh (hoặc đợi nến hiện tại đóng cửa rồi vào lệnh). Đây sẽ là xu hướng chính. Theo dõi Stochastic (9, 3, 3) để biết được các “sóng nhỏ” trong xu hướng chính và tiếp tục vào thêm lệnh. Bỏ qua các tín hiệu đóng lệnh của đường Stochastic (9, 3, 3), không đóng lệnh cho đến khi đường Stochastic (21, 9, 9) cho tín hiệu đóng lệnh rõ ràng.

Nguyên tắc đóng lệnh: đóng lệnh khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau.Ưu điểm : sử dụng 02 công cụ Stochastic giúp bạn nhìn thấy xu hướng chính và các sóng nhỏ trong xu hướng đó. Điều này giúp tăng độ chính xác hơn để vào và đóng lệnh.

Khuyết điểm : cần theo dõi liên tục.

Tài liệu tham khảo từ internet


Blog, Updated at: 09:46