Chiến thuật giao dịch cơ bản #2 : Sử dụng các đường trung bình chậm cắt nhau

Post by

Chiến thuật này sử dụng nguyên tắc tương tự  như chiến thuật giao dịch cơ bản #1.


  • Cặp tiền : bất kỳ
  • Khung thời gian : tùy chọn
  • Công cụ : 7 SMA, 14 SMA, 21 SMA (bội số của 7).

Nguyên tắc vào lệnh :khi đường 7 SMA cắt đường 14 SMA và tiếp tục cắt đường 21 SMA, mở giao dịch BUY/SELL theo hướng của đường 7 SMA khi đường 7 SMA cắt đường 21 SMA rõ ràng.

Nguyên tắc đóng lệnh : đóng giao dịch khi đường 7 SMA quay lại và chạm đường 21 SMA.Ưu điểm : chiến thuật này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường biến động mạnh.

Khuyết điểm : với chiến thuật này, khi chọn một khung thời gian để sử dụng bạn cần phải theo dõi một thời gian để kiểm tra hiệu quả của nó. Tín hiệu của đường chỉ dẫn SMA được xác định sau khi nến hiện tại đóng cửa. Nói một các khác, bạn phải chờ đến khi nến hiện tại đóng để xác định tín hiệu và khi đó mới quyết định thực hiện giao dịch.

Tài liệu tham khảo từ internet


Blog, Updated at: 09:17