Cưỡi sóng Elliott

Post by

Đây có lẽ thực sự là cái mà tất cả các bạn đang chờ đợi về cách sử dụng lý thuyết Elliott trong giao dịch. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét một số thiết lập và áp dụng kiến thức của chúng ta về sóng Elliott để xác định điểm vào, chốt lời, cắt lỗ. Nào ta hãy bắt đầu thôi!
Giả thuyết, Kịch bản có thể sẽ xảy ra nhất

Bạn thấy rằng giá đã có vẻ xuống đến đáy và đã bắt đầu một xu hướng tăng mới. Sử dụng kiến thức của bạn về sóng Elliott, bạn đánh dấu sự đi lên của sóng 1, và thoái lui của sóng 2.Để tìm một điểm vào lệnh tốt, bạn quay trở lại bài học trước tìm 3 nguyên tắc chính và đường hướng dẫn dắt mà bạn có thể áp dụng. Dưới đây sẽ là những gì mà bạn tìm thấy :

Nguyên tắc thứ 2 : Sóng thứ 2 không bao giờ vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1.
Sóng 2 và sóng 4 thường  bật từ mức Fibonacci thoái lui.
Do đó để sử dụng kỹ thuật sóng Elliott, bạn quyết định đặt công cụ Fibonacci để các mức giá Fib. Và bạn thấy tỷ giá giảm xuống quanh mức 50%. Đây là tín hiệu mua rất mạnh có thể là mức bắt đầu của sóng thứ 3.Là nhà giao dịch thông minh, bạn hãy luôn đặt điểm cắt lỗ trong sự suy sét cẩn thận. Nguyên tắc số 2 thống kê rằng sóng thứ hai không bao giờ vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1 do đó bạn có thể thiết lập điểm cắt lỗ dưới mức này. Nếu giá thoái lui hơn mức 100% của sóng thứ nhất, có nghĩa là bạn đã tính sóng sai .

Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo …Việc phân tích sóng Elliott đã mang cho bạn lợi nhuận to lớn khi giá di chuyển lên mạnh mẽ.

Kịch bản 2

Lần này, hảy sử dụng kiến thức của bạn với mô hình sóng điều chỉnh để tìm kiếm lợi nhuận.Bạn bắt đầu đếm các con sóng trong xu hướng xuống và bạn nhận ra rằng sóng điều chỉnh ABC di chuyển theo phương thẳng. “Có lẽ đây là mẫu phẳng ?” bạn nghĩ. Điều này có nghĩa giá bắt đầu một sóng xung lực mới một khi sóng C kết thúc.Tin tưởng vào kỹ năng sóng Elliott của bạn, bạn đặt lệnh bán và hy vọng bắt được đầu sóng xung lực mới. Bạn đặt điểm cắt lỗ chỉ trên một vài pips so với điểm bắt đầu của sóng 4 phòng trường hợp bạn đếm sóng sai.Vì chúng tôi luôn muốn có một kết thúc có hậu, ý tưởng của bạn đã phát huy hiệu quả, mang cho bạn nhiều ngàn pips trong hôm nay, và tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy.

Tài liệu tham khảo từ internet


Blog, Updated at: 21:27