Giới thiệu về Money Management

Post by

Đầu tiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh với bạn : phần này là một trong những phần quan trọng nhất đối với bất cứ ai muốn kinh doanh một cách nghiêm túc.
Tại sao chúng tôi nói đây là phần quan trọng ? Chúng ta đang kinh doanh để kiếm tiền và để kiếm tiền, chúng ta phải học cách quản lý tiền. Tuy nhiên, đây lại là một trong những phần mà mọi người thường xem nhẹ nhất. Nhiều nhà giao dịch chỉ nóng lòng thực hiện giao dịch mà không hề quan tâm đến vốn đang có trong tài khoản. Họ chỉ xác định họ có thể chịu đựng lỗ bao nhiêu trong một giao dịch đơn lẻ và sẵn sàng vào cuộc. Kiểu tham gia thị trường như vậy không gọi là kinh doanh, mà gọi là “đánh bạc”.

Khi bạn giao dịch không cần các nguyên tắc quản lý tiền thì bạn thật sự đang đánh bạc. Bạn không tính đến kết quả dài hạn đối với của việc đầu tư. Thay vào đó bạn chỉ xem xét lợi nhuận trước mắt. Các nguyên tắc quản lý tiền sẽ không chỉ bảo vệ bạn mà còn mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận trong thời gian dài. Nếu bạn không tin tôi và bạn nghĩ rằng “cờ bạc” là cách làm giàu, bạn hãy xem ví dụ sau :

Người ta tới Las Vegas để đánh bạc bằng tiền của họ với hy vọng thắng một ván lớn và thực tế cũng có một số người đã thắng. Vậy nếu ai đến sòng bạc cũng chơi thắng thì song bạc sẽ kiếm tiền từ đâu ? Câu trả lời là mặc dù người chơi thắng nhưng về lâu dài các sòng bài vẫn có lợi nhuận bởi vì họ lấy nhiều tiền hơn từ những người thua cuộc.

Thật sự là các sòng bài rất giỏi thống kê. Họ biết rõ về lâu dài họ sẽ là người làm ra tiền chứ không phải những người đánh bạc.Cho dù Joe Schmoe thắng 100.000$ từ máy đánh bạc, các sòng bài biết rằng sẽ có hơn 100 người đánh bạc sẽ thua và tiền lại trở về túi của họ.

Đây là một ví dụ đơn giản. Cho dù thua sòng bạc vẫn biết cách kiểm soát thua lỗ của họ, đây chính là quản lý tiền. Nếu bạn học các kiểm soát thua lỗ của mình, bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận.

Vậy làm thế nào để bạn trở thành một người thống kê giàu có thay vì là một kẻ thất bại?

Bây giờ , bạn hãy bắt đầu những bài học đầu tiên về cách Quản lý tiền – Money Management.

  1. Drawdown and Maximum Drawdown  là gì?
  2. Rủi ro và Lợi nhuận
  3. Giao dịch bao nhiêu lot?
Tài liêu tổng hợp từ internet


Blog, Updated at: 10:08