Nhận định cặp AUD / USD ngày 2/8/2016

Post by

Nhận định chiến lược giao dịch cặp AUD / USD ngày 2/8/2016

Xu hướng giảm
Mục tiêu 1: 0.744
Mục tiêu 2: 0.734
Mục tiêu 3: 0.717Blog, Updated at: 08:40