Sự điều chỉnh ABC

Post by

Những xu hướng 5 sóng sau đó được điều chỉnh sau đó và đổi chiều bởi 3 sóng ngược xu hướng. Chữ được sử dụng thay cho số để phân biệt giữa sóng xung lực và sóng điều chỉnh. Dưới đây là ví dụ mô hình 3 sóng điều chỉnh.
Chúng tôi lấy ví dụ về thị trường tăng điểm không có nghĩa lý thuyết sóng Elliott không thể áp dụng cho thị trường giảm điểm. Mô hình sóng 5-3 cũng có thể như sau :Các dạng của mô hình sóng điều chỉnh

Theo Elliott, có 21 mô hình sóng điều chỉnh ABC từ đơn giản đến phức tạp.

“Trời đất ơi, 21 ư, làm sao tôi có thể nhớ hết tất cả!“

Thực tế nó khá dễ dàng. Điều tuyệt vời về sóng Elliott là bạn không phải ghi nhớ tất cả 21 dạng sóng điều chỉnh ABC bỏi vì nó được hình thành bởi 3 mẫu rất đơn giản và dễ hiểu.

Hãy xem 3 mẫu này. Đây là ví dụ đối với xu hướng tăng, bạn có thể đổi ngược chúng nếu bạn có dự định giao dịch với xu hướng giảm.

Mẫu Zig-ZagMẫu Zig-Zag là những đường giá di chuyển dốc ngược lại với xu hướng hiện tại. Sóng B thường có chiều dài ngắn nhất so với sóng A và C. Mô hình Zig-Zag có thể xảy ra 2 hoặc 3 lần trong một lần điều chỉnh ( từ 2 đến 3 mô hình zig-zag gắn với nhau). Giống như tất cả các sóng, mỗi sóng trong mô hình zig-zag có thể chia thành 5 mô hình sóng.

Mẫu phẳngMẫu phẳng đơn giản là sóng đi ngang. Nhìn chung thì độ dài của sóng là giống nhau và sóng B là đảo chiều của sóng A và sóng C. Đôi khi sóng B có thể đi xa hơn điểm bắt đầu của sóng A.

Mẫu tam giácMẫu tam giác là mô hình điều chỉnh bởi sự hội tụ hay phân kỳ các đường xu hướng. Tam giác được tạo bởi 5 sóng di chuyển ngược với xu hướng. Những tam giác này có thể đối xứng, giảm dần, tăng dần, hoặc mở rộng.

Tài liệu sưu tầm từ internet


Blog, Updated at: 21:09