Tin nonfarm ngày 05/08/16

Post by

Tâm điểm chú ý của thị trường hôm nay tập trung vào báo cáo việc làm tổng hợp của Mỹ do Bộ Lao động nước này công bố.
Các nhà phân tích dự báo, trong tháng 7, nền kinh tế Mỹ tạo thêm được 180,000 việc làm mới sau khi tạo thêm được 287,000 việc làm trong tháng 6 và tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4.9% xuống còn 4.8%. Đồng USD sẽ được hỗ trợ nếu tăng trưởng việc làm quanh ngưỡng 200,000 và tỷ lệ thất nghiệp cũng như mức tăng lương khả quan như dự kiến. Trường hợp dữ liệu việc làm thất vọng, đồng USD sẽ chịu áp lực giảm giá lớn.Blog, Updated at: 15:24