Tầm quan trọng của tin tức

Post by

Trong quá trình giao dịch, phân tích kỹ thuật thôi chưa đủ, bạn còn cần phải hiểu điều gì đang khiến thị trường chuyển động


Đằng sau những phân tích kỹ thuật như đường xu hướng, 2 đỉnh, 2 đáy, mô hình đầu vài …. là những lực đẩy cơ bản tác động mạnh làm thị trường chuyển động. Những lực tác động này được gọi là “tin tức”


Để hiểu rõ tầm quan trọng của tin tức, hãy tưởng tượng kịch bản sau:

Trong bản tin mỗi ngày của bạn, có một báo cáo thông báo rằng một công ty phần mềm lớn nhất mà bạn đang có cổ phần trong đó vừa mới nộp đơn phá sản.

Điều đầu tiên bạn sẽ làm là gì ? Bạn suy nghĩ và cảm nhận thế nào với sự thay đổi này của công ty ? Bạn suy nghĩ thế nào về cảm nhận của những người khác trước tin tức quan trọng này?

Phản ứng rõ ràng chính là bạn sẽ lập tức bán ra những cổ phiếu bạn đang nắm giữ. Trên thực tế, đây cũng là điểu mà tất cả những người đang nắm cổ phiếu của công ty có thể sẽ làm.

Sự thực là tin tức ảnh hưởng đến cách chúng ta nhận thức và cách chúng ta hành động trong các quyết định kinh doanh. Không có gì khác biệt khi nói tin tức cũng ảnh hưởng như vậy đến tiền tệ.

Tuy nhiên, nếu có, chỉ là sự khác biệt với cách xử lý thông tin trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối.

Hãy trở lại với ví dụ trên của chúng tôi và tưởng tượng rằng bạn nghe nói về báo cáo của công ty phần mềm nộp đơn phá sản, tuy nhiên, hãy tưởng tượng theo một cách khác, đó là bạn được nghe tin này 1 ngày truớc khi nó được công bố chính thức trên báo chí.


Đương nhiên bạn sẽ bán đi tất cả các cổ phiếu, và với việc bạn biết tin này trước 1 một ngày, bạn sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với những người biết tin sau bạn.

Nghe thật hấp dẫn đúng không ? Không may tiểu xảo này được gọi là “giao dịch tay trong” và bạn có thể bị tống vào tù nếu dùng tiểu xảo này.

Trong thị trường chúng khoán, nếu bạn nghe tin tức trước mọi người, đó là việc bất hợp pháp. Trong thị trường ngoại hối, nó được gọi là “fair game”, cách chơi công bằng.

Bạn càng biết tin tức sớm bao nhiêu, bạn càng có nhiều cơ hội giao dịch tốt bấy nhiêu, và bạn hoàn toàn không bị phạt khi tận dụng lợi thế này.

Những nhà kinh doanh lớn hay nhỏ, vạm vỡ hay gầy còm , tất cả đều phải quan tâm đến tin tức vì tin tức sẽ làm thị trường biến động. Nếu không có tin tức nào được thông báo, thị trường hầu như không thể di chuyển được.

Tin tức thật sự rất quan trọng đối với thị trường ngoại hối. Bất kể các yếu tố phân tích kỹ thuật như thế nào thì tin tức vẫn là nguồn nhiên liệu không thể thiếu để duy trì cho thị trường luôn chuyển động.

Tài liệu tổng hợp từ internet


Blog, Updated at: 10:48