Xu hướng cặp GBP/USD ngày 15/9/2016

Post by

Nhận định của cafefx về cặp GBP/USD ngày 15/9 xu hướng giảm.

Mục tiêu 1: 1,31005
Mục tiêu 2: 1,30750

Xu hướng GBP/USD ngày 15/9/2016


Blog, Updated at: 09:32