Mười nguyên tắc giao dịch cần biết dành cho người mới giao dịch

Post by

Đối với người mới, phải trang bị một số kiến thức cơ bàn nhất định, nếu bạn đã đầy đủ các điều kiện sau đây thì bạn đã có thể đi giao dịch luôn.

1. Giao dịch theo phương thức của mình, lựa chọn một cách giao dịch mà phù hợp với cá nhân bạn.

2. Có một phương án giao dịch toàn diện khi tham gia giao dịch, kết thúc giao dịch và quản lý rủi ro.

3. Yếu đố cuối cùng để quyết định thành công của bạn là lãi hay lỗ, chứ không phải là tỷ lệ thành công.

4. Quy tắc quản lý rủi ro của bạn sẽ quyết định giao dịch của bạn là thành công hay không.

5. Không bao giờ tham gia một giao dịch đã thất bại. Tham gia môt giao dịch đã thất bại, rõ ràng là bạn đã sai, nếu quy mô giao dịch càng lớn, bạn sẽ càng sai nhiều. Bạn tham gia vào một đội ngũ thất bại thì bạn đang làm trái ngược, thông thường điều này sẽ không có kết quả tốt.

6. Trong khi giao dịch, số tiền lỗ không bao giờ vượt quá 1%-2% của tổng tiền vốn. Điều này có nghĩa là khi bạn phát hiện quyết định đưa ra là sai, thì nên áp dùng điều chỉnh tiền vốn, quản lý phần lỗ trong một phạm vi nhất định.

7. Hiểu biết hoàn toàn về quyền chọn nhị phân là giao dịch như thế nào.

8. Duy trì thực hiện giao dịch theo xu hướng chính trong bảng thời gian của mình.

9. Lựa chọn những giao dịch là rủi ro thấp, lợi nhuận cao, tỷ lệ thắng lãi cao.

10. Nên giao dịch theo xu hướng biểu đồ và giá cả, chứ không phải là giao dịch theo chủ quan và phỏng đoán của mình.Blog, Updated at: 17:06