Giao lưu chia sẽ kinh nghiệm giữa các nhà đầu tư

Post by


Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu gặp gỡ chia sẽ kinh nghiệm giữa các nhà đầu tư.
Môt số hình ảnh gặp gỡ được chúng tôi ghi lại:


Blog, Updated at: 13:14