Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch tại sàn ThinkMarkets

Post by

Để mở tài khoản giao dich forex tại ThinkMarkets bạn làm theo hướng dẫn sau:



Chuẩn bị:
  1. Chứng minh nhân dân.
  2. Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng.
Bước 1: Bấm vào đây để đến trang đăng ký tài khoản giao dịch: https://goo.gl/r7Dzug

Bước 2: Bấm vào Create account


Bước 3: Điền thông tin cá nhân của bạn vào biểu mẫu. Nhớ là phải thật chính xác.


–> Start Application

Điền thông tin cá nhân của bạn:


–> Continue

Bước 4: Điền các thông tin liên quan đến tài chính của bạn:


–> Submit application

Bước 5: Tải lên tài liệu để Sàn xác minh danh tính của bạn.

Bao gồm: Chứng minh nhân dân và Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng.


–> Submit Documents

Xong –> Bây giờ bạn chỉ cần việc ngồi, chờ đợi sàn xác nhận tài khoản và gởi thông tin về email cho bạn.

Chúc bạn thành công.


Blog, Updated at: 15:15