Sell limit – Buy limit trong forex là gì?

Post by

Sell limit là gì?

Sell limit là muốn bán được giá cao hơn giá thị trường. Nó là một dạng lệnh chờ. Khi nào giá đạt tới mức chúng ta kỳ vọng thì mới vào lệnh.


VD: Giá vàng đang là 1300 tôi đặt 1 lệnh bán kỳ vọng ở giá 1350.

Giải thích: Nếu tôi vào lệnh thị trường thì tôi sẽ phải bán vàng ở giá 1300. Vì vậy muốn bán ở giá cao hơn tôi cần phải đặt lệnh chờ bán tại giá 1350.

Cách thực hiện lệnh Sell Limit như thế nào?


Để thực hiện lệnh Sell Limit bạn làm theo thứ tự như hình vẽ trên:

1. New Order
2. Type: chọn Pending Oder
3. Typle: Sell Limit
4. Giá kỳ vọng của bạn để bán ra.
5. Chốt lỗ khi bạn bán tại giá kỳ vọng
6. Chốt lời khi bạn bán tại giá kỳ vọng
7. Thời gian hết hạn của lệnh chờ. ( Sau thời gian được chọn lệnh sẽ tự động thoát)
–> Place –> Xong

Buy Limit là gì?

Buy limit là muốn mua được giá thấp hơn giá thị trường. Nó là một dạng lệnh chờ. Khi nào giá đạt tới mức chúng ta kỳ vọng thì mới vào lệnh.

Thực hiện lệnh Buy Limit như thế nào trong Mt4?Chúc các bạn thành công.


Blog, Updated at: 21:47