Sell Stop – Buy Stop trong forex trên Mt4 là gì?

Post by

Sell stop là gì?

Sell stop là muốn bán khi giá thị trường vượt qua mức giá kỳ vọng. Nó là một dạng lệnh chờ. Khi nào giá đạt tới mức chúng ta kỳ vọng thì mới vào lệnh.


VD: Giá vàng đang là 1300 tôi đặt 1 lệnh bán khi giá rớt dưới 1290.

Giải thích: Mức giá tôi muốn bán là 1290. Vì tôi nghĩ giá vàng chưa rớt xuống tới 1290 thì khả năng quay đầu lại cao. Nên tôi cần chờ tới 1290 để khả năng rớt tiếp cao hơn. Thay vì ngồi nhìn màn hình đợi giá rớt xuống thì tôi đặt lệnh Sell stop.

Cách thực hiện lệnh Sell Stop như thế nào?


Để thực hiện lệnh Sell Limit bạn làm theo thứ tự như hình vẽ trên:

1. New Order
2. Volume: Khối lượng giao dịch
3. Type: chọn Pending Oder
4. Typle: Sell Stop
5. Giá kỳ vọng của bạn để bán ra.
6. Chốt lỗ khi bạn bán tại giá kỳ vọng
7. Chốt lời khi bạn bán tại giá kỳ vọng
8. Thời gian hết hạn của lệnh chờ. ( Sau thời gian được chọn lệnh sẽ tự động thoát)
–> Place –> Xong

Buy Stop là gì?

Buy stop là muốn mua khi giá thị trường vượt qua mức giá kỳ vọng. Nó là một dạng lệnh chờ. Khi nào giá đạt tới mức chúng ta kỳ vọng thì mới vào lệnh.

Thực hiện lệnh Buy Limit như thế nào trong Mt4?


Chúc các bạn thành công.


Blog, Updated at: 21:51