Broker Úc đóng tài khoản khách và chuyển ra vùng Offshore. Rủi ro nào cho Trader Việt?

Post by

Hôm nay nhiều khách hàng của các broker Úc như IC markets, Gomarkets có nhiều khách hàng tại Việt Nam, đã nhận được email từ bộ phận hỗ trợ. Email khá dài và mình copy để ở bên dưới, còn nội dung phía trên mình chỉ tóm lược ý chính


IC Market sẽ đóng tài khoản khách hàng ở ngoài Úc theo luật của ASIC. Đối với khách hàng đang có lệnh, IC Market chuyển họ sang công ty IC Markets mới được mở ở Seychelles ngoài Úc. Nếu khách hàng đồng ý chuyển đi, tài khoản và các lệnh trong đó được giữ nguyên và IC Market này hoạt động theo luật Seychelles. Nếu khách hàng không đồng ý chuyển đi, tức là vẫn ở lại IC Market Úc, cty không đảm bảo sẽ được giao dịch sau ngày 30/06. Đối với khách hàng lựa chọn ở lại IC Market Úc, cty sẽ mở tài khoản mới cho họ để đảm bảo có thể hạ đòn bẩy theo yêu cầu của ASIC. Khách hàng sẽ mất hết lịch sử giao dịch cũ. IC cũng sẽ thông báo cho khách hàng biết liệu họ có được tiếp tục giao dịch sau ngày 30.06 hay không.​​

Điều này có ý nghĩa gì?

Nếu khách hàng đồng ý chuyển qua Seychelles với IC Market mới có nghĩa là khách hàng giao dịch với 1 offshore broker, tức là broker có giấy phép rất yếu. Sự bảo vệ không còn nữa. Mọi vấn đề xảy ra trong tương lai rất khó khiếu kiện. Nhiều broker lớn ở Việt Nam hiện cũng đẩy khách hàng sang các offshore broker của mình ở các vùng như Seychelles, Vanuatu, Belize...

Gần như không có khả năng khách hàng ở lại với IC Market Úc vì luật ASIC đang yêu cầu tất cả các broker có giấy phép Úc không được cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngoài nước Úc nữa.Blog, Updated at: 20:44